Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування Інтернет магазином Neuron Toys (надалі – «Правила»), а також Політику конфіденційності (надалі – «Політика»), яка є невід’ємною частиною цих правил перед використанням цього веб-сайту.

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила є юридично обов’язковою угодою між вами, покупцем інтернет магазину (надалі – «Покупець», також «ви»), з одного боку, і ФОП Марченком Богданом Володимировичем, (надалі – «Продавець», також «ми»), з іншого боку.
1.2. Ці Правила регулюють взаємні права та обов’язки Покупця та Продавця (далі разом – «Сторони», кожен окремо – «Сторона») щодо користування веб-сайтом та придбанням з на веб-сайті товарів.
1.3. Ці Правила є публічною офертою і вважаються прийнятими вами при реєстрації на веб-сайті, у тому числі при авторизації через соціальні мережі Facebook, Google+ або при здійсненні замовлення на веб-сайті через форму зворотнього зв’язку.

2. Визначення Термінів
2.1. Інтернет-магазин Neuron Toys (надалі – «Інтернет-магазин») – веб-сайт Продавця за адресою  https://neuron-toys.com/uk/ створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
2.2. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на веб-сайті Інтернет-магазину.
2.3. Продавець – Фізична особа-підприємець Марченко Богдан Володимирович, зареєстрований за адресою: 63552, Харківська обл., Чугуївський район, село Волохів Яр, вул. Соборна, будинок 91, Запис в Єдиному державному реєстрі: № 2 479 000
0000 008500 від 07.12.2018 року. ІПН 3460302055

2.4. Товар – об’єкт угоди Сторін, який був обраний Покупцем на веб-сайті Інтернет-магазину та був замовлений за допомогою форми зворотнього зв’язку або поміщений у кошик.

3. Предмет Договору
3.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
3.2.Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата обрання Покупцем Товару та його замовлення, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або підтвердження за допомогою телефонного зв’язку.

4. Порядок оформлення та оплати замовлення
4.1. Покупець здійснює замовлення Товару в Інтернет-магазині через форму «кошика», або за допомогою форми зворотнього зв’язку, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
4.2. Продавець має право відмовитися від виконання замовлення у випадку відсутності в наявності обраного Товару, або у випадку неповноти, недостовірності чи таких, що викликають підозру відомостей, вказаних Покупцем під час оформлення
замовлення.
4.3. Ціни на Товари, що вказані на веб-сайті Інтернет-магазину, визначаються Продавцем самостійно та можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку. Ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному
обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.4. Оплата Товару здійснюється шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Продавця у розмірі 100% від вартості Товару. Або за допомогою послуг Нової пошти чи інших поштових служб післяплати (оплата при отриманні)
4.5. Передача Товару здійснюється з використанням послуги доставки Товару незалежною логістичною компанією. Вартість та строк доставки Товару встановлюються логістичною компанією та не залежать від Продавця.

5. Права та обов’язки сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця;
5.2.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком передачі логістичній компанії, необхідної для здійснення доставки інформації, випадків передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3. Покупець зобов’язується:
5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на веб-сайті Інтернет-магазину;
5.3.2. Оплати Товар у повному обсязі та прийняти Товар;
5.3.3. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.
6. Повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність Сторін
6.1.Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
6.2.Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.
6.3.У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.
6.4.У випадку обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними мірами.

8. Інформаційні та комерційні повідомлення
8.1.Приймаючи умови цих Правил ви надаєте свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та комерційного (рекламного) характеру від Продавця.
8.2.Ви можете відмовитися від отримання таких повідомлень шляхом надсилання повідомлення про відмову від отримання вказаних повідомлень на електронну адресу Інтернет-магазину: Neuron.Toys@gmail.com

9. Права інтелектуальної власності
9.1.Всі компоненти Інтернет-магазину, компоненти його веб-веб-сайту і веб-веб-сайт у цілому належать Продавцеві та охороняються законодавством у сфері права інтелектуальної власності. Ви не можете використовувати об’єкти права інтелектуальної власності Продавця або інші об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на веб-сайті Інтернет-магазину, за межами мети функціонування Інтернетмагазину без попередньої згоди Продавця.
10.Застосовне право ы порядок вирышення спорів
10.1. Ці Правила та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.
10.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Правилами, включаючи будь-які питання стосовно їх виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.
10.3. Покупець погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Компанією за електронною адресою: Neuron.Toys@gmail.com
10.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.
11.Інше
11.1. Ці Правила дійсні до моменту припинення їх дії однією із Сторін.
11.2. Покупець має право припинити дію цих Правил в односторонньому порядку в будьякий час шляхом видалення свого облікового запису, надіславши лист на електронну адресу, що вказана нижче.
11.3. Продавець має право припинити дію цих Правил в односторонньому порядку в будьякий час. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо цих Правил, зв’яжіться з нами за цією електронною адресою: Neuron.Toys@gmail.com

Дійсний від: 10.03.2019